پس از این:

من از نهایت شب حرف میزنم

من از نهایت تاریکی

و از نهایت شب حرف می زنم

اگر به خانه ی من امدی برای من ای مهربان چراغ بیار

و یک دریچه که از ان

به ازدحام کوچه ی خوشبخت بنگرم

/ 0 نظر / 9 بازدید