صدایِ اردیبهشت

دلا از غصه سیاس/ اخه پس خونه ی خورشید کجاس؟/ قفله وازش می کنیم / قهره نازش می کنیم / می کشیم منتشو/ می خریم همتشو/ به خدا هیچکی به تاریکی شب تن نمیده/ موش کورم که میگن دشمن نوره/ به تیغ تاریکی گردن نمی ده /...

سین هفتم                سیب سرخی ست حسرتا         که مرا                   نصیب                          از این سفره ی سنت                                                    سروری نیست شرابی مردافکن در جام هواست شگفتا           که ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 15 بازدید
تیر 91
1 پست
خرداد 91
1 پست
اسفند 90
1 پست
بهمن 90
1 پست
دی 90
1 پست
خرداد 90
1 پست
اسفند 89
1 پست
بهمن 89
1 پست
مهر 89
1 پست
خرداد 89
1 پست
اسفند 88
1 پست
دی 88
1 پست
آبان 88
1 پست
مهر 88
3 پست
شهریور 88
1 پست
مرداد 88
1 پست
اسفند 87
1 پست
مرداد 87
1 پست
خرداد 87
1 پست
اسفند 86
1 پست
بهمن 86
1 پست
دی 86
1 پست
آذر 86
1 پست
آبان 86
1 پست
مهر 86
1 پست
مرداد 86
1 پست
تیر 86
2 پست
خرداد 86
1 پست
اسفند 85
3 پست