صدایِ اردیبهشت

دلا از غصه سیاس/ اخه پس خونه ی خورشید کجاس؟/ قفله وازش می کنیم / قهره نازش می کنیم / می کشیم منتشو/ می خریم همتشو/ به خدا هیچکی به تاریکی شب تن نمیده/ موش کورم که میگن دشمن نوره/ به تیغ تاریکی گردن نمی ده /...

این روز ها
نویسنده : پریسا سردشتی - ساعت ۳:٢٠ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۳ خرداد ۱۳۸٩
 

عشق قسمی تفکر است که در مواجه ایی پر شور و بر مبنای خلا تفاوت جنسی اغاز می شود و در متن وفاداری به پیامدهای ان مواجهه ، به طرزی نامتناهی بسط میابد

                                                                     آلن بدیو

                                                                                              

این روزها فکر میکنم کاش برای یکبار هم که شده انقدر ابله نباشم و دمم را روی کولم بگذارم و فرار کنم همانگونه که تا کنون خرمندان چنین کرده اند : از برابر مسکنت غایی گریخته اندتا باز به همان فلاکت اشنای قدیمی پناه برند ...

...............................................................................................

شاید تمام شده باشد ، هرچه تو فکر می کنی و من به ان نمی اندیشم . حضور ناگهانی ات هر لحظه و من به نقطه ایی می اندیشم که تو باشی، هر جا . گناه از من بوده شاید. شاید تمام شده باشد ، هر چه در تو جریان یافت و به انتهایم ریخت . حرفی نمی زنم ، به تو نمی گویم ، به هیچکس . اما درونم دارد هر لحظه شروعش میکند . به تو گفته بودم ،نه نگفته بودم ،به هیچکس نگفته بودم که شاید دارم دوباره شروع میشوم از همان روزهای سختی که گذشته بود . حرف هایم در گلو مانده و میدانم که خواهد ماند خواهد مرد و نمیدانی این لحظه ها چقدر از خودم بدم می اید ، از خودم و زندگی که تکرار روز های سختش گویی برایم عادت شده . چقدر می خواهم داد بزنم ،عربده بکشم ،بمیرم ،بعد بیایی اینجا روبه رویم بنشینی ،همان اندازه که از همه چیز متنفرم ترا دوست داشته باشم و فراموش کنم که خواب های بد می بینم ، دلم تنگ می شود و چند روز دیگر ،برای همیشه دیگر ترا نخواهم دید . چند روز دیگر هم طاقت بیاور. پریسا پ...ری...سا    .   اردیبهشت ار...دی...بهشت...

...............................................................................................

تا زمانی که نمی دانم صدای اردیبهشت را نخواهید شنید اما با قهوه دوباره بلند شده ایم بعد از تمام دردسر هایش ....


 
comment نظرات ()