صدایِ اردیبهشت

دلا از غصه سیاس/ اخه پس خونه ی خورشید کجاس؟/ قفله وازش می کنیم / قهره نازش می کنیم / می کشیم منتشو/ می خریم همتشو/ به خدا هیچکی به تاریکی شب تن نمیده/ موش کورم که میگن دشمن نوره/ به تیغ تاریکی گردن نمی ده /...

عناوین مطالب وبلاگ "صدایِ اردیبهشت"

» چهارشنبه ۱٤ تیر ۱۳٩۱ :: چهارشنبه ۱٤ تیر ۱۳٩۱
» شنبه ٢٧ خرداد ۱۳٩۱ :: شنبه ٢٧ خرداد ۱۳٩۱
» برای... :: دوشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳٩۱
» چهارشنبه ٦ اردیبهشت ۱۳٩۱ :: چهارشنبه ٦ اردیبهشت ۱۳٩۱
» برای 2 اردیبهشت :: دوشنبه ٢۸ فروردین ۱۳٩۱
» سال نو ... :: شنبه ۱٢ فروردین ۱۳٩۱
» شنبه ٢٧ اسفند ۱۳٩٠ :: شنبه ٢٧ اسفند ۱۳٩٠
» جمعه ٢۱ بهمن ۱۳٩٠ :: جمعه ٢۱ بهمن ۱۳٩٠
» سلام :: دوشنبه ۱٢ دی ۱۳٩٠
» خدا حافظ :: دوشنبه ۱٦ خرداد ۱۳٩٠
» باران :: دوشنبه ٢۳ اسفند ۱۳۸٩
» صدای مردم :: شنبه ٢۳ بهمن ۱۳۸٩
» می خواهم کمی زن باشم :: دوشنبه ٢٦ مهر ۱۳۸٩
» این روز ها :: دوشنبه ۳ خرداد ۱۳۸٩
» شنبه ۱٥ اسفند ۱۳۸۸ :: شنبه ۱٥ اسفند ۱۳۸۸
» از عاشورا تا عاشورا :: دوشنبه ٧ دی ۱۳۸۸
» چهارشنبه ٢٧ آبان ۱۳۸۸ :: چهارشنبه ٢٧ آبان ۱۳۸۸
» ... :: پنجشنبه ٢۳ مهر ۱۳۸۸
» ... :: پنجشنبه ٩ مهر ۱۳۸۸
» ... :: شنبه ٤ مهر ۱۳۸۸
» تساوی؟؟!! :: چهارشنبه ۱۸ شهریور ۱۳۸۸
» سبز تویی... :: یکشنبه ۱۸ امرداد ۱۳۸۸
» به نام او... :: شنبه ۳ اسفند ۱۳۸٧
» چهارشنبه ۱٦ امرداد ۱۳۸٧ :: چهارشنبه ۱٦ امرداد ۱۳۸٧
» سه‌شنبه ٢۸ خرداد ۱۳۸٧ :: سه‌شنبه ٢۸ خرداد ۱۳۸٧
» نوروزتان پیروز :: سه‌شنبه ٢۸ اسفند ۱۳۸٦
» به مناسبت 28 بهمن سالگرد تولد بزرگ: :: سه‌شنبه ۳٠ بهمن ۱۳۸٦
» برف می بارد... :: پنجشنبه ٢٧ دی ۱۳۸٦
» تبريک به مناسبت : ۲۱ آذر :: سه‌شنبه ٢٠ آذر ۱۳۸٦
» به نام ايزدِ عشق :: جمعه ٢٥ آبان ۱۳۸٦
» سلام :: پنجشنبه ۱٩ مهر ۱۳۸٦
» کجای اين فرياد... :: یکشنبه ٢۱ امرداد ۱۳۸٦
» و من از کجای آمدن رفته ام؟؟؟!!! :: شنبه ۱٦ تیر ۱۳۸٦
» چيزی به نام شعر: :: شنبه ٢ تیر ۱۳۸٦
» دوباره :: دوشنبه ٢۱ خرداد ۱۳۸٦
» آفريده ها :: شنبه ۱٢ اسفند ۱۳۸٥
» پس از این: :: چهارشنبه ٩ اسفند ۱۳۸٥
» چهارشنبه ٩ اسفند ۱۳۸٥ :: چهارشنبه ٩ اسفند ۱۳۸٥